Chúng tôi cam kết phục vụ các doanh nghiệp vừa và lớn. Bước tới!
Công ty TNHH công nghệ bảo vệ môi trường Hà Bắc Zhaofeng

FRP Bể chứa thực phẩm

  • FRP Food storage tank

    FRP Bể chứa thực phẩm

    Chủ yếu có ba loại môi trường ăn mòn trong công nghiệp lên men: một là sự ăn mòn các sản phẩm hoặc chất trung gian của nó trong quá trình sản xuất và bản thân sản phẩm, chẳng hạn như: axit xitric, axit axetic, muối trong nước tương, v.v.